Winkel Kuurne

Algemene verkoopsvoorwaarden

Voor alle geschillen is alleen de rechtbank te Kortrijk bevoegd. Onze facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonderkorting, behouden andersluidende overeenkomst bij bestelling. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden vermeerderd met een intrest van 1% per maand en een schadevergoeding van 12% meteen minimum van 125 EUR en een maximum van 2000 EUR. Aanmerkingen of klachten moeten om geldig te zijn bij aangetekend schrijven gebeuren binnen de 8 dagen die volgen op de factuurdatum.